Priser

Priser fastsat ifølge overenskomst med Dansk Kiropraktorforening og Regionernes Lønnings-og Takstnævn.

Se prisliste her.

Pris ved enten for sen ændring, sent afbud eller ej mødt:

Ved for sen aflysning: faktureres halvt honorar

Ved ej mødt: faktureres fuldt honorar

SUNDHEDSFORSIKRINGER O.LIGN:

Vi tilstræber at yde så god en service som muligt, men foretrækker at man selv afregner med sit forsikringsselskab/sundhedsordning.