Om Frank Ferdinandsen

Uddannet på Palmer College of Chiropractic i staten Iowa i USA, hvor han fik sin ”Doctor of Chiropractic” i 1980.
Er siden efteruddannet med faglige kurser hvert år i både ind- og udland.

Er stærkt funderet i klassisk kiropraktik, med vægt på at den biomekaniske dysfunktion eller subluxationen, dvs. forholdet mellem rygsøjlen og nervesystemet, er hjørnestenen i kiropraktisk praksis. Autoriseret som kiropraktor i USA, Danmark og Frankrig.

Har praktiseret i Hillerød siden 1981 og i Frankrig fra 2010 til 2012, hvor i alt mere end 25.000 forskellige mennesker i alle aldre, har været gennem hans hænder.

Forebyggende kiropraktisk behandling – effektivt til at mindske smerter og sygedage

Mange af vores patienter kommer hos os til forebyggende behandling, fordi det reducerer deres episoder med rygsmerter eller fordi det holder dem helt fri for ryg og nakkesmerter, hovedpine og andet. Nu understøtter et Skandinavisk forskningsstudie dette.

I et skandinavisk studie fra 2018 konkluderer forskerne, at forebyggende kiropraktisk behandling (Maintenance Care) er mere effektiv end symptomstyret behandling til at reducere det samlede antal dage, patienter må udholde generede lændesmerter i løbet af 1 år.

Maintenance Care bruges ofte til at behandle kroniske eller tilbagevendende rygsmerter. I det aktuelle studie kiggede forskerne på hvor effektivt Maintenance Care er til at behandle eller reducere episoder af vedvarende eller tilbagevendende rygsmerter sammenlignet med symptomguidet behandling.

Den vigtigste forskel på de to behandlingsformer er, at Maintenance Care er klinikstyret, dvs. at kiropraktoren fortæller patienterne, hvornår de skal komme til næste behandling, hvorimod symptomstyret behandling er patientstyret, hvilket vil sige at patienten henvender sig til kiropraktoren, når pågældende har rygsmerter bl.a.

Studiet blev udført med en specifikt udvalgt patientgruppe:

– 328 deltagere mellem 18 og 65 år

– Deltagerne havde mindst haft 30 dage med lændesmerter det foregående år og havde haft flere tidligere episoder med lændesmerter

– Deltagerne blev opdelt i to grupper, der i løbet af 12 måneder blev behandlet med henholdsvis Maintenance Care eller symptomguidet behandling.

Efter 12 måneder viste resultaterne, at Maintenance Care gruppen havde 13 færre dage i gennemsnit med generende lændesmerter over 12 måneder end gruppen, der modtog symptomguidet behandling

Forebyggende kiropraktisk behandling er et effektivt tilvalg for at opretholde sundheden

Link til studiet: Maintenance Care Program